top of page

Reprezentowani przez nas artyści:

Poniżej znajdą Państwo biogramy artystów, którzy zaprezentowali swoje prace podczas wernisaży organizowanych

w galerii Ikikata. Każdy z biogramów jest ilustrowany wybranymi pracami danego twórcy oraz krótką
charakterystyką twórczości.

bottom of page