top of page

Monika Walendziak (1986) -

Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych oraz studia na kierunku historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zawodowo zajmuje się malarstwem i fotografią. Mieszka i tworzy w Edynburgu.

Od 2018 regularnie pracuje nad aranżacją przestrzeni i wykonaniem polichromii w klasztorze Sankt Augustins Kirke w Kopenhadze.

Czerpiąc inspiracje z natury- szczególną uwagę przykładając do filozofii ogrodu, erotyzmu oraz muzyki dawnej, tworzy  obrazy-labirynty. Malarstwo jest dla niej starciem wolności z determinizmem, miejscem obserwowania przemian i trudnych do opanowania procesów destrukcji.

Traktując formy geometryczne, jako uniwersalną dla każdej kultury drogę do spojrzenia w głąb konkretnej struktury, zaprasza do medytacyjnego spotkania z tym, co znajduje się poza potocznym doświadczeniem, operującej konkretami wyobraźni.

bottom of page