top of page

"Nie ma być ładnie" - sztuka buntu

Dzieło nie musi być “ładne”.

Powstaje często w momencie granicznym.

Poszukującym. Jest wyrazem niezgody lub próbą oswojenia spraw i zjawisk,

które budzą w nas wewnętrzny niepokój.

Ma prawo nie dbać o poprawność czy formę. Wypychać nas ze strefy komfortu. Dotykać trudnych emocji. Rezonować. Powodować wewnętrzny bunt * Zadawać niewygodne pytania.

Musi być autentyczne

Katarzyna Plichta-Szwarc

bottom of page