top of page

"CIAŁO NIEOBCE"

BOROWSKI/ CECOT/ FEDYCZKOWSKI/ INFANTI/

KOJI KAMOJI/ LEKLER/ MILEWSKA/

PIOTRKOWICZ/ WIŚNIEWSKI/ ZBROJA

I stałeś się Ty

i Ja

siebie

Stałem

Ciałem naznaczony

określony  

 

Ciałem

W wielu kulturach i religiach człowiek traktowany jest jako jedność, a Ciało rozumiane jako Naczynie Duszy. Najbardziej namacalny dowód na to, że istniejemy.

W kręgu kultury chrześcijańskiej ciało zostało oddzielone,  sprowadzone do symbolu grzechu i hedonizmu. Dotyk i bliskość wywołują emocje.  Ciało wprowadzone w ruch staje się bezpośrednią reakcją-  odpowiedzią  na nieustający proces konfrontacji głębokiej świadomości z przemijającym czasem.

 

 

“Ciało nieobce” to dialog, spotkanie bardzo różnych form wypowiedzi artystycznej.

Ciało zostaje potraktowana przez artystów jako pretekst lub bezpośrednie narzędzie.

Zestawienie wybranych prac tworzy nową narrację.  Zostawia przestrzeń nie tylko na poszukiwanie odpowiedzi, ale przed wszystkim do postawienia pytań o istotę naszej integralności. 

 

 

Artyści:

BOROWSKI/ CECOT/ FEDYCZKOWSKI/ INFANTI/

KOJI KAMOJI/ LEKLER/ MILEWSKA/

PIOTRKOWICZ/ WIŚNIEWSKI/ ZBROJA

 

Kurator:

Kasia Plichta-Szwarc

 

Wernisaż: 26/03/2022

galeria IKIKIKATA

godz.18.00

ul.Wiewiórek 18

Podkowa Leśna

 

Zapraszamy!

 

 

* Specjalne podziękowania dla Weroniki Borowskiej, Pawła Ziebaczewskiego, Koji Kamoji oraz Pawła Polita i Sylwii Krzemianowskiej.

bottom of page