top of page

Konrad Wiśniewski (1977) -

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
(nagroda prof. J. Szajny "Za poszukiwanie nowej formy wypowiedzi artystycznej" ).

 

W swoich obrazach Wiśniewski skupia się na przestrzeni – tej na płótnie i tej poz nim.

Poświęca szczególną uwagę elementowi suspensu. Matematyka przyrody
oraz zderzenie świadomości przestrzeni i koloru tworzą ZDARZENIE działając kontrapunktem.

Obraz “tu i teraz”, staje się konkretnie prowadzonym, świadomym działaniem.

Przewodzi wizualne napięcie, reagując jak żywy obiekt.

Obrazy i obiekty z cyklu „Adrenalina” mają na celu zassanie fragmentów
rzeczywistości w celu utworzenia wyżej wymienionych zdarzeń i relacji.
Prace autora znajdują się w zbiorach prywatnych w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii oraz Kolumbii.

Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą

bottom of page